Στην "ΙΝΤΡΑΚΟΜ" πέρασε και επίσημα το έργο της υπογειοποίησης των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της "Διαύγειας", η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε πως ο όμιλος "ΙΝΤΡΑΚΟΜ" είναι ο οριστικός ανάδοχος του έργου της υπογειοποίησης, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα σημάνει τη λειτουργία του νέου γηπέδου της ΑΕΚ.

Το κόστος του έργου φτάνει τα 8.142.732,22 ευρώ και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή του ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την είσοδο της ομάδας στην Αγιά Σοφιά. Η υπογειοποίηση θα πρέπει να τελειώσει το αργότερο σε 14 μήνες.

Στη δημοσίευση στη "Διαύγεια", αναφέρονται τα εξής:

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει

1. Την έγκριση του 1ου Πρακτικού, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», είναι ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 45,10% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 8.142.737,22 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

2. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.